Kunstmakelaardij

Er is een sterk groeiende vraag naar onafhankelijke makelaardij in kunst, antiek en kostbaarheden met nationale en internationale oriëntatie. Bij een verkoop kan u een deskundig en onafhankelijk advies ontvangen waar en hoe een hoogst mogelijk netto verkoopresultaat gerealiseerd kan worden. U zult niet de eerste zijn die spijt heeft van een aankoop doordat de kwaliteit, conditie, herkomst van het gekochte voorwerp dubieus is. Ook kan het zijn dat u er te veel voor betaald heeft of gaat betalen. We willen graag met onafhankelijke deskundigheid gebaseerd op een ruime ervaring, u hiervoor behoeden. Met bemiddeling van Bureau Swagemakers kan een collectie opgebouwd, aangepast of verkocht worden, vanzelfsprekend met inachtneming van discretie en anonimiteit.

Voor taxatie van antiek en kunst bieden wij drie diensten aan

1. Voortaxatie, eerste opname of hertaxatie, ten behoeve ener verzekering

De voordelen van een (her-) taxatie voor verzekeringsdoeleinden:

 • Het rapport vereenvoudigt de bewijslast voor de verzekerde bij schade
 • De waarderingen zijn bindend bij de schadeafhandeling van kunst, antiek en kostbaarheden
 • Het rapport voorkomt het risico van onderverzekering of oververzekering

P.S. de meeste verzekeringspolissen hanteren drie jaar als de wettelijke geldigheidsduur van een taxatierapport.
Mutaties in soort en waarde moeten daarom iedere drie jaar worden verwerkt, wat de gewenste optimale zekerheid biedt.

Het belang van een taxatierapport, toegelicht d.m.v. twee voorbeelden:

 • U bent verzekerd voor €100.000,-. De werkelijk te verzeken waarde is echter €200.000,-.
  U heeft geen taxatierapport voor uw kunst, antiek, kostbaarheden en inboedel.
  Er wordt ingebroken en gestolen of er is partiële brand/waterschade, uw schade is €50.000,-.
  Schadeafhandeling: u bent 50% onderverzekerd, u ontvangt dus hoogstens €25.000,-.
  Bovendien heft u de bewijslast om de omvang, aard en authenticiteit van de kunstvoorwerpen en overige inboedel aan te tonen.
  Dat lukt u slechts ten dele. U ontvangt daardoor bijv. €10.000,- ofwel slechts 20 % van de werkelijke schade.
 • U bent adequaat verzekerd voor €200.000,- en u hebt een geldig gecertificeerd en geregistreerd taxatierapport voor uw kunst, antiek, kostbaarheden en inboedelgoederen.
  Er wordt ingebroken en gestolen of er is gedeeltelijke brand/waterschade, uw schade is €50.000,-.
  Schadeafhandeling: u ontvangt €50.000,- ofwel de volledige schade; het gecertificeerde taxatierapport is afdoende bewijs.

2. Schadetaxatie en contra expertise ten behoeve ener schadeafhandeling

Schadetaxatie

In opdracht van verzekeraars, expertisebureaus, assurantietussenpersonen of verzekerden, verzorgt Bureau Swagemakers ten behoeve van de schaderegeling na een calamiteit, prompte taxatie van kunst, antiek, kostbaarheden en inboedelgoederen.

Contra expertise

Bij de expert die alleen voor de verzekerde werkt worden de belangen van de verzekerde optimaal behartigd.
Er is geen verstrengeling met het belang van de verzekeringsmaatschappij. Bureau Swagemakers is uw deskundige contra-expert op het gebied van taxatie van antiek en kunst!

3.Taxatierapportage ten behoeve ener boedelverdeling / successie

Ook voor bezitters van een collectie kunst en antiek is het van belang om steeds een actuele taxatie, omschrijving en fotoregistratie te hebben.

Een goede inventarisatie en een waardebepaling die regelmatig geactualiseerd wordt, is een perfect hulpmiddel bij de afwikkeling van een boedelverdeling.

Bureau Swagemakers heeft veel ervaring met het professioneel verzorgen van een taxatie voor een boedelverdeling.
Waarderingen voor boedelverdeling en successie zijn op basis van de waarde in het economisch verkeer.

Bureau Swagemakers adviseert en verzorgt een digitale fotoregistratie als belangrijk onderdeel van het taxatierapport.